Grey-aseksuaalit ja grey-seksuaalit tuntevat kuuluvansa seksuaaliselta suuntautumiseltaan jonnekin aseksuaalien ja seksuaalien välimaastoon. Grey-aseksuaaliksi itsensä määrittävä henkilö tuntee enemmän yhtäläisyyttä aseksuaalien kanssa ja grey-seksuaaliksi itsensä määrittävä enemmän seksuaalien kanssa. Greyt ovat henkilöitä jotka esimerkiksi tuntevat seksuaalista vetovoimaa joskus tai tuntevat seksuaalista vetovoimaa niin vähän, etteivät tunne tarvetta toimia sen mukaan.


Demiseksuaalisuus on yksi grey-aseksuaalisuuden/grey- seksuaalisuuden muodoista. Demiseksuaalit eivät yleensä tunne seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin, mutta tarpeeksi vahvan tunnesiteen muodostuminen, esim. rakastuminen tai ihastuminen voi johtaa seksuaalisen vetovoiman tuntemiseen jotain tiettyä ihmistä kohtaan.
Grey-ihmisille on oma paikkansa aseksuaalien yhteisöissä. Heidät huomioidaan aseksuaalien lipussa ja AVENin foorumilla on heille oma keskustelualueensa.

Sex still isn’t really my thing. I see it the same way I see dessert: It’s a good thing when it happens, but it’s not something I would actively seek out.
http://everydayfeminism.com/2015/02/let-them-eat-cake-on-being-demisexual/

For one thing, tons of people have flings, so being more selective isn’t always the norm. For another, most people feel sexual attraction to others, regardless of whether or not they would rationally act on those feelings. I, on the other hand, just barely understand what it means to feel sexual attraction.
http://www.xojane.com/it-happened-to-me/demisexuality

Lähteet

http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_asexuality
http://www.asexuality.org/wiki/index.php?title=Grey-A
http://www.asexuality.org/en/forum/72-the-grey-area-sex-and-related-discussions/
http://wiki.asexuality.org/Demisexual