Erilaiset ihmissuhteet kuuluvat luonnollisesti myös aseksuaalien elämään. Romanttista vetovoimaa tuntevat aseksuaalit haluavat yleensä muodostaa parisuhteen toisen henkilön kanssa, tai olla osana polyamorista suhdetta. Aromanttisuus ei ole este parisuhteen muodostamiselle, vaikka parisuhde mielletäänkin yleisesti romanttiseksi ihmissuhteeksi. Parisuhdetta, joka ei ole romanttinen, kutsutaan queerplatoniseksi parisuhteeksi. Queerplatoninen parisuhde on ystävyyttä merkittävämpi ihmissuhde, mikä on sitoutumisen tasolla usein romanttiseen parisuhteeseen verrattavissa oleva parisuhde. Ihmiset voivat solmia queerplatonisia ihmissuhteita riippumatta seksuaalisesta tai romanttisesta suuntautumisesta. 

Aseksuaalit voivat solmia pari- tai monisuhteita toisten aseksuaalien tai ei-aseksuaalien kanssa. Aseksuaalin ja ei-aseksuaalin parisuhde voi olla yhtä toimiva ja onnellinen kuin kahden aseksuaalin tai kahden ei-aseksuaalin välinen parisuhde. Tärkeää pari- ja monisuhteissa on kaikkien tarpeiden huomioon ottaminen ja niistä keskusteleminen. Jo suhteen alukuvaiheessa on hyvä miettiä millaisia kompromisseja on valmis tekemään ja pystyykö niihin sitoutumaan, missä menee omat rajat sekä millaisia kompromisseja voi odottaa muilta.


More often than not, though, asexuals find it easier to meet and date non-asexuals, as is the case with 23- year-old student Jenni Goodchild, from Bristol. ‘My mum doesn’t understand how I can be asexual and also in a relationship, but my boyfriend has a low libido, so not having sex isn’t an issue,’ she says.

http://www.marieclaire.co.uk/blogs/5485 ... lpidjV6.99