Aseksuaaliksi kutsutaan henkilöä, joka tuntee vain vähän tai ei tunne lainkaan seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin, ja joka määrittää itsensä aseksuaaliksi. Aseksuaalit voivat tuntea (myös) muita vetovoiman tunteita muihin ihmisiin kuten romanttista, sensuaalista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa. 1

Aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen, vaikka aseksuaalisuuden asemaa seksuaalisena suuntautumisena kyseenalaistetaan joidenkin ihmisten ja tahojen toimesta . Tämä johtuu usein tiedon puutteesta. Aseksuaalisuuden asemaa seksuaalisena suuntautumisena puoltavat useat aseksuaalisuutta tutkivat seksuaalisuustutkijat kuten Anthony Bogaert ja Lori Brotto sekä Kinsey instituutti. 2


Aseksuaalinen identiteetti

Aseksuaalisia identiteettejä voi olla monia erilaisia, sillä aseksuaalit ovat hyvin erilaisia keskenään mm. romanttisuuteen, parisuhteisiin, seksiin suhtautumiseen ja seksin harrastamiseen liittyvissä asioissa. Merkittävimmässä roolissa aseksuaalisen identiteetin määrittämisessä on romanttisen vetovoiman tunteminen. Aseksuaalit puhuvat usein romanttisesta suuntautumisesta, mikä kuvaa sitä keneen ja mahdollisesti myös millä tavalla henkilö tuntee romanttista vetovoimaa. Aseksuaalit saattavat esittäytyä toisilleen kertomalla myös romanttisen suuntautumisensa. Aseksuaalit, jotka tuntevat romanttista vetovoimaa, mutta eivät ole varmoja omasta romanttisesta suuntautumisesta tai eivät halua määrittää romanttista suuntautumistaan , kutsuvat usein itseään romanttiseksi aseksuaaliksi. Kaikki ihmiset eivät tunne romanttista vetovoimaa muihin ihmisiin.


Romanttiset suuntautumiset

Aromanttisuus: romanttista vetovoimaa muihin ihmisiin ei tunneta
Heteroromanttisuus: romanttista vetovoimaa tunnetaan vastakkaista sukupuolta oleviin henkilöihin
Homoromanttisuus: romanttista vetovoimaa tunnetaan samaa sukupuolta oleviin henkilöihin
Biromanttisuus: romanttista vetovoimaa tunnetaan samaa ja vastakkaista sukupuolta oleviin henkilöihin
Panromanttisuus: romanttista vetovoimaa tunnetaan kaikkien sukupuolten henkilöihin
Polyromanttisuus: romanttista vetovoimaa tunnetaan usean mutta ei kaikkien sukupuolten henkilöihin

Gynoromanttisuus: romanttista vetovoimaa tunnetaan henkilöihin jotka ovat sukupuoleltaan naisia
Androromanttisuus: romanttista vetovoimaa tunnetaan henkilöihin jotka ovat sukupuoleltaan miehiä
Gray-romanttisuus: romanttista vetovoimaa tunnetaan muihin ihmisiin, mutta ei siinä määrin, että tunnetaan tarvetta määrittää suuntautumista sen mukaan keneen romanttinen vetovoima kohdistuu. Gray- romanttinen aseksuaali voi olla myös henkilö, joka tuntee romanttista vetovoimaa muihin, mutta ei tunne tarvetta tai halua muodostaa parisuhdetta. Demiromanttiset aseksuaalit, jotka myös kuuluvat gray- romanttisiin, eivät tunne ensisijaista romanttista vetovoimaa muita ihmisiä kohtaan, mutta voivat tuntea toissijaista romanttista vetovoimaa. 3


Gray-aseksuaalisuus ja gray-seksuaalisuus (harmaa-aseksuaalisuus ja harmaa-seksuaalisuus)

Grey-aseksuaalit ja grey-seksuaalit tuntevat kuuluvansa seksuaaliselta suuntautumiseltaan jonnekin aseksuaalien ja ei-seksuaalien välimaastoon. Grey-aseksuaaliksi itsensä määrittävä henkilö tuntee enemmän yhtäläisyyttä aseksuaalien kanssa ja grey-seksuaaliksi itsensä määrittävä enemmän ei- seksuaalien kanssa.

Demiseksuaalisuus on yksi grey-aseksuaalisuuden/grey- seksuaalisuuden muodoista. Demiseksuaalit eivät yleensä tunne seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin, mutta tarpeeksi vahvan tunnesiteen muodostuminen, esim. rakastuminen tai ihastuminen voi johtaa seksuaalisen vetovoiman tuntemiseen jotain tiettyä ihmistä kohtaan. 

Grey-ihmisille on oma paikkansa aseksuaalien yhteisöissä. Heidät huomioidaan aseksuaalien lipussa ja AVENin foorumilla on heille oma keskustelualueensa.


Lähteet

1. http://fi.wikipedia.org/wiki/Aseksuaalisuus
http://www.asexuality.org/en/topic/100822-where- do-you- fall-on- the-attraction- scale/
2. http://health.usnews.com/health-news/health-wellness/articles/2015/05/04/asexuality-the-invisible-orientation
https://www.youtube.com/watch?v=N41r0OlRmqs
https://www.brocku.ca/psychology/people/bogaert.htm
http://www.loribrotto.com/
http://kinseyconfidential.org/asexuality-is-possibly-the-fourth-sexual-orientation/
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_asexuality
http://www.asexuality.org/en/topic/76092-romantic-and-aromantic-lexicon-and-faq/
https://lgbtq.unc.edu/asexuality-attraction-and-romantic-orientation
http://fi.wikipedia.org/wiki/Romanttinen_suuntautuminen
4. http://www.asexuality.org/wiki/index.php?title=Grey-A
http://www.asexuality.org/en/forum/72-the- gray-area- sex-and- related-discussions/page-3?prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all