Aseksuaalit ovat hyvin yksilöllisiä seksiin suhtautumiseen ja seksin harrastamiseen liittyvissä asioissa.Aseksuaalit kuvaavat suhtautumistaan seksiin yleensä ilmauksilla positiivinen, neutraali ja torjuva. Joidenkin aseksuaalien elämässä seksillä ei ole minkäänlaista roolia, kun taas toisten aseksuaalien elämään seksi kuuluu esimerkiksi itsetyydytyksen tai toisen henkilön kanssa harrastettavan seksin kautta. Vaikka aseksuaalit eivät tunne seksuaalista vetoa muihin ihmisiin, saattavat he harrastaa seksiä toisen henkilön kanssa erilaisista syistä kuten ottaakseen huomioon puolisonsa/kumppaninsa seksuaaliset tarpeet, halutessaan perustaa perheen ja saada omia lapsia, sekä tyydyttääkseen omia seksuaalisia tarpeitaan. Osa aseksuaaleista on harrastanut seksiä muiden kanssa uteliaisuudesta, kokeilunhalusta tai tutkiessaan omaa seksuaalisuuttaan ja seksuaalista suuntautumistaan.

“I like to have sex with my partner because it's a way for us to be physically intimate with one another beyond cuddling and kissing,” she says. “Because I'm asexual, I can't always jump right into sex or a sexual mood the way a lot of people can, so it takes me more time and preparation to get there, but that's something my girlfriend respects and we've worked it into our sex life.”

https://www.bustle.com/p/asexual-people-can-have-sex-lives-heres-what-theyre-like-2436642


Seksiin suhtautuminen

Aseksuaalit kuvaavat suhtautumistaan seksiin yleensä ilmauksilla positiivinen, neutraali ja torjuva. Aseksuaalit käsittelevät seksiin suhtautumista kahdesta eri näkökulmasta – seksi yleisesti ja seksi oman elämän kannalta. Tämä johtuu siitä, että aseksuaalit eivät välttämättä suhtaudu seksiin samalla tavalla yleisesti kuin oman elämän kannalta. Useimmat aseksuaalit suhtautuvat seksiin yleisellä tasolla positiivisesti tai neutraalsti, ja oman elämän kannalta aseksuaaleille on tyypillisintä suhtautua seksiin joko torjuvasti tai neutraalisti.


Seksin harrastaminen

On aseksuaaleja, joiden elämässä seksillä ei ole minkäänlaista roolia, sekä aseksuaaleja, joilla on seksielämää. Aseksuaalisia naisia koskeneen tutkimuksen mukaan aseksuaalit eivät eroa seksuaalisessa kiihottumisessa hetero-, homo- ja biseksuaaleista. Henkilöille, joilla ei ole tarpeeksi kattavasti tietoa aseksuaalisuudesta, voi tulla yllätyksenä tieto siitä, että aseksuaalilla henkilöllä voi olla:


Itsetyydytys

Osa aseksuaaleista harrastaa itsetyydytystä. Aseksuaalisuutta kosvevien tutkimusten perusteella on arvioitu, että noin puolet aseksuaaleista masturboi melko säännöllisesti. Aseksuaalit harrastavat itsetyydytystä seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi myös terveydellisistä syistä, rentoutumistarkoituksessa ja stressin lievitykseen liittyvistä syistä.

For me, a desire for sexual release is no different from a desire to go boxing or eat a burger. It's a way to feel good, I like feeling good, and it really doesn't matter if anyone else is involved. In fact, the idea of being with another person is so strange, it totally kills the mood. I've heard you're supposed to think of your grandmother or something to stop feeling horny — for me, everyone is my grandmother. Not sexy.

http://www.cosmopolitan.com/sex-love/q- ... sexuality/

Seksi toisen henkilön kanssa

Aseksuaalit saattavat harrastaa seksiä toisen henkilön kanssa erilaisista syistä kuten ottaakseen huomioon puolisonsa/kumppaninsa seksuaaliset tarpeet, halutessaan perustaa perhe ja saada omia lapsia sekä tyydyttääkseen omia seksuaalisia tarpeitaan. Osa aseksuaaleista on harrastanut seksiä muiden kanssa uteliaisuudesta, kokeilunhalusta tai tutkiessaan omaa seksuaalisuuttaan ja seksuaalista suuntautumistaan. Vaikuttaa siltä, että enemmistö aseksuaaleista ei ole koskaan harrastanut seksiä toisen henkilön kanssa.

It’s not like sex is unbearable – there’s pleasure, as such… It’s just that I don’t have the need to have sex. I like photography, I do sports, I do charity events, I play cello, I write. My energy is that way rather than towards sex.’

http://www.telegraph.co.uk/women/965126 ... exual.html