Aseksuaalisuus lyhyesti

Aseksuaalisuus

Aseksuaaliksi kutsutaan henkilöä, joka tuntee vain vähän tai ei tunne lainkaan seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin, ja joka määrittää itsensä aseksuaaliksi. Aseksuaalit voivat tuntea (myös) muita vetovoiman tunteita muihin ihmisiin kuten romanttista, sensuaalista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa.

Pari- ja monisuhteet

Erilaiset ihmissuhteet kuuluvat luonnollisesti myös aseksuaalien elämään. Romanttista vetovoimaa tuntevat aseksuaalit haluavat yleensä muodostaa parisuhteen toisen henkilön kanssa, tai olla osana polyamorista suhdetta. Aromanttisuus ei ole este parisuhteen muodostamiselle, vaikka parisuhde mielletäänkin yleisesti romanttiseksi ihmissuhteeksi.

Seksi

Aseksuaalit ovat hyvin yksilöllisiä seksiin suhtautumiseen ja seksin harrastamiseen liittyvissä asioissa. Aseksuaalit kuvaavat suhtautumistaan seksiin yleensä ilmauksilla positiivinen, neutraali ja torjuva. Joidenkin aseksuaalien elämässä seksillä ei ole minkäänlaista roolia, kun taas toisten aseksuaalien elämään seksi kuuluu esimerkiksi itsetyydytyksen tai toisen henkilön kanssa harrastettavan seksin kautta.

Romanttinen suuntautuminen

Ihmisen tuntema seksuaalinen ja romanttinen vetovoima voivat kohdistua eri sukupuolten ihmisiin. Tämä on hyvin yleistä aseksuaalien keskuudessa, sillä aseksuaali henkilö (joka ei siis tunne seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin) voi tuntea romanttista vetovoimaa muihin. Tästä johtuen on hyvin yleistä, että aseksuaali henkilö määrittää itselleen seksuaalisen suuntautumisen lisäksi romanttisen suuntautumisen.